شنبه 28 بهمن 1396

سرمقالهآرشیو

تکمیل کریدور ریلی شمال به جنوب شرق با فاینانس هندی

تکمیل کریدور ریلی شمال به جنوب شرق با فاینانس هندی

هندی‌ها از مشتاقان اصلی توسعه کریدور ریلی شمال به جنوب در شرق کشور هستند. کریدوری که با تکمیل آن فصل...

آخرین اخبار آرشیو