پنجشنبه 28 دی 1396

آخرین اخبار

بازدید اعضاي هيات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر شرق هرمزگان و سواحل مکران

بازدید اعضاي هيات عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر شرق هرمزگان و سواحل مکران
محمد راستاد، معاون امور دریایی و منصور آرامی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با همراهی اله مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر هرمزگان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ بنادر شرق هرمزگان از ﺑﻨﺎ...

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ فرينا، مقامات ارشد سازمان بنادر و دریانوردی ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ میناب، ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻭ ﺟﺎﺳﮏ با ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ و دست اندرکاران حمل و نقل دریایی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮفتند .

ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭه ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻣﮑﺮﺍﻥ، ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨادﺭ ﺷﺪﻧﺪ.

در حاشيه اين بازديد معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، بر ضرورت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه بهره گیری از توانمندی فعالان اقتصادی و تجار منطقه برای رونق بخشی به بنادر شرق هرمزگان تاکید کرد.

محمد راستاد، گفت: در بحث رونق بخشی به فعالیت های تجاری به ویژه در بندر جاسک می توان در بحث جذب کشتی های با تناژ ۵ تن هم اقدام کرد. در بخش مسافری هم تقاضای خوبی وجود دارد که با بهره گیری از ترمینال این بندر و مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان شاهد تردد کشتی های با ظرفیت ۲۰۰ صندلی در مسیر دریایی جاسک به عمان باشیم.

منصور آرامی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اشاره تدوین سند توسعه منابع انسانی بنادر کشور، در خصوص رفع مشکلات مربوط به کمبود نیروی انسانی و همچنین مزایای رفاهی نیروهای شاغل در بنادر شرق هرمزگان قول مساعد داد.

اله مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز ضمن اشاره به تلاش های صورت گرفته به منظور آماده سازی زیرساخت های توسعه دریایی و بندری در شهرستان های شرق استان و سواحل مکران تاکید کرد و گفت: طی سال های اخیر توسعه کشور در مباحث حمل و نقل بر سواحل مکران متمرکز شده که ما نیز مباحث مربوط به سرمایه گذاری در این منطقه را پیگیری خواهیم کرد.

شایان ذکر است، در حاشیه بازدید از بندر سیریک و دیدار با جمعی از تجار، فعالان دریایی و مسوولان محلی،  با اهدای لوح سپاس از سوی فرماندار این شهرستان از عفیفی پور، مدیرکل بنادر هرمزگان تقدیر شد.

**ﻣﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ۳ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺪﺭ ﺟﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭه ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﺻﯿﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻕ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪه ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭه ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺩﺍﺭه ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ۲۶ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﻭ ۱۱ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﭘﺴﮑﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ۶ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ ، ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮه ﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻃﻮﻝ ﺍﺳﮑﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭه ۵۰ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ۲,۵ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ(پس از انجام لایروبی به ۴.۷ متر افزایش می یابد) ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮﯼ شناورهای فلزی و ﻟﻨﺞ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺪﺭ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭه ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ۱۷۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﺮﻕ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ۳۴ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ . ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ۱۴۰۰ﻣﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﻓﺮﻋﯽ ۸۷۹ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﯾﯽ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ .

 ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﯿﺎﺏ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺁﻥ ﻃﯽ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﺧﻄﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﺪه ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺯ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﺩﺍﺭﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ .

ﺑﻨﺪﺭ ﺗﯿﺎﺏ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﻭﺑﺮﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻃﺮﺡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺪﺭﻥ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭه ﺳﺎﻝ ۹۰ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭه ﮐﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭﻭ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮفته است .

پسنده، مدیرکل امور ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ، خجسته، مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی و طباطبایی، مشاور معاون امور دریایی سازمان بنادر، نوفرستی، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ دریایی ﺍﺩﺍﺭه ﮐﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺩﺍﺭه ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﺑﺎﻫﻨﺮ نیز ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ حضور داشتند.
آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.