چهارشنبه 02 اسفند 1396

آخرین اخبار

مطالب موجود برای 'مالیات'

چارچوب‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

چارچوب‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

مناطق آزاد در همه کشور‌ها دارای مشوق‌هایی هستند که در این خصوص می‌توان به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد‌.
سیستم مالیاتی مناطق آزاد نیازمند تقویت بیشتر

سیستم مالیاتی مناطق آزاد نیازمند تقویت بیشتر

رئیس اداره مالیات جزیره کیش با تاکید بر اینکه رویکردهای انضباطی در سیستم مالیاتی در سال 96 بیشتر شده است افزود: تصمیم حاکمیت بر انضباط و شفافیت مالی است و در این مورد با مناطق آزاد و دیگر مناطق تعارف ندارد.