دوشنبه 02 بهمن 1396

آخرین اخبار

مطالب موجود برای ' صندوق خطرپذیر'

وزارت فاوا صندوق خطرپذیر راه می اندازد

وزارت فاوا صندوق خطرپذیر راه می اندازد

رییس صندوق نواوری و شکوفایی گفت: وزارت خانه های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت فرهنگی و امور مناطق آزاد در حال راه اندازی صندوق های خطرپذیر هستند.