دوشنبه 02 بهمن 1396

آخرین اخبار

مطالب موجود برای ' مالیات'

مالیات برارزش افزوده اهرم توسعه ملی و فعال سازی

مالیات برارزش افزوده اهرم توسعه ملی و فعال سازی

با توجه به اشراف قانونگذار به فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ‌متن و محتوای قانون این مناطق و مقررات موجود در گستره آن در مقایسه با قوانین موضوعه در سرزمین اصلی، دارای تفاوت های ماهوی است و قوانین و مقررات آسان،‌ ...