پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 18 دی 1395

دلنوشته اکبر ترکان درباره گورخوابی

به گزارش فرینا، اکبر ترکان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در دل نوشته ای با موضوع گورخوابی نوشته است:  

« دلنوشته اى درباره پديده جديد گورخوابى كه از موضوعات جنجالى ده روز اخير بود:
در مورد گور خواب ها به نظر مى رسد مساله اصلى گورخوابى نيست. مساله اصلى "اعتياد" است و گورخوابى زائيده آن است. برخى از معتادان كارتن خواب زن و بچه و خانه هم دارند اما خانواده از آنها به ستوه آمده اند و برغم زندگى فلاكت بار حاضر به پذيرش آن ها نيستند.
مبارزه با اعتياد تاكنون به نتيجه مطلوب نرسيده است پس ادامه روش فعلى نتيجه نميدهد. بايد استراتژى را عوض كرد.
در بازار مواد مخدر تا امروز با عرضه مواد مخدر مبارزه شده است. بايد با رشد تقاضا مبارزه شود.
مبارزه با عرضه، قيمت را در بازار بالا مى برد و سودها را ميلياردى مى كند و آنوقت حتى با خطر اعدام هم نمى توان جلوى جريان ايستاد كما اينكه مواردى داريم كه در يك روستا تعدادى مجازات هاى سخت داشته اند ولى بعضى قاچاق مواد را ادامه مي دهند. بايد تقاضا را كاهش داد و كسب و كار ميلياردى مواد مخدر را كساد كرد. براى معتادان فعلى بايد برنامه روزانه تحت نظر پزشك داشت كه داروى جايگزين تحت كنترل مصرف كنند و از بازار تقاضا خارج شوند.
در بعضى كشورها معتادانِ تحت مداوا، هر نوبت در محل هاى مشخص با اثر انگشت از دستگاه به ميزان معين داروى جايگزين دريافت مى كنند و در جلوى دوربين همان موقع بايد مصرف نمايند.
بُعد ديگر مبارزه با تقاضا يعنى برنامه اى براى پيشگيرى از تمايل به ورود افراد جديد.
و اين يعنى پيشگيرى از نوميدى و در مقابل آن اميدآفرينى...
جوانان ما به آينده خود و ايران اسلامى دل ببندند و بدانند كشورشان داراى ظرفيت بسيارى است و خيلى فرصت هست. "همه جهان سياه نيست". انقلابشان هنوز خيلى افتخارآفرين حركت مى كند.كشورشان برغم دشمنى هاى بيگانه و مديريت هاى پُرانتقاد، خوب بوده است.
همه مقامات كشور بد و فاسد نيستند.
اسلام عزيز همچنان پرفروغ راه آينده را روشن مى كند.
البته مشكلات هم زياد داريم اما به اين بدى كه ما را مى نمايانند، نيستيم.
كارنامه چهل ساله انقلاب را بايد سال 97 منتشر كنيم. مرور اوليه نشان مى دهد انقلاب خيلى كار كرده و خيلى دستاورد داريم كه خودمان هم باورمان نمى شود. از بس ديگران به ما تاخته اند، به انفعال افتاده ايم. "انتشار نوميدى بسيار مضر است". رو كردن به مواد مخدر از عوارض نوميد كردن جوانان است.
به آنها كه نوميدى ترويج مى كنند بگوييم نكنند و از آنها خواهش كنيم دست بردارند و كشور را يارى كنند تا همه به حل مشكلات و سرعت بخشيدن به كارها بپردازيم.
مشكل اعتياد خيلى بزرگ است و مبارزه خيلى پيچيده است و در اين كار مهم به همه ظرفيت هاى كشور نياز داريم.»

اكبر تركان

 

روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس