پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 19 دی 1395

منطقه ویژه پیام با سیاست گذاری کوتاه مدت رونق مي گيرد

به گزارش فرينا، محمد خزاعی در سفر خود به استان البرز افزود: منطقه ویژه اقتصادی پیام با سیاست گذاری کوتاه مدت رونق بیشتری میگیرد و در برنامه ریزی بلند مدت به قطب اقتصادی تبدیل می شود.

خزایی گفت: مزیت قابل توجه منطقه اقتصادی پیام علاوه بر دسترسی به استان های مختلف، وجود فرودگاه ویژه باربری بین المللی و گمرک در این منطقه ویژه است.

وي افزود: شهر آی سی تی، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام در کنار هم، هرکدام پتانسیل های عظیمی هستند که باید با برنامه ریزی توان آنها در یک راستا تبدیل به قطب مهم اقتصادی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اعلام آمادگی برای نهایت همکاری با منطقه ویژه اقتصادی، افزود: آماده ایم در سطح بین المللی منطقه ویژه اقتصادی پیام را مطرح کنیم.
روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس