پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 22 دی 1395

دولت و قوه قضائیه با پتروشیمی‌های متخلف برخورد می کنند

به گزارش فرينا، مرضیه شاهدایی در دیدار با علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: همکاری و تعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دادگستری استان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و امید است بتوانیم روابط با دادگستری‌های بوشهر، کنگان و عسلویه را بیش از پیش تحکیم بخشیم.

شاهدایی با بیان این که اجماع برای برخورد با شرکت‌های غیرایمن و متخلف در بخش اچ اس یی می تواند زمینه ساز تولید پایدار پتروشیمی‌ها در سطح منطقه باشد، گفت: بازرسی ریاست جمهوری در جلسه هفته گذشته بر برخورد قاطع وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با متخلفان تأکید کردند.

وي افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد که سازوکاری اجرایی برای استفاده از ابزارهای قانونی برای برخورد با شرکتهای متخلف در بخش اچ اس یی در نظر گرفته شود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی همچنین خواستار حفظ شان مدیران طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی شد و گفت: به دلیل موقعیت ویژه منطقه برخوردهای قانونی باید همراه با حفظ شان افراد باشد.

وی ادامه داد: دادگستری می تواند با پتروشیمی‌هایی که فراتر از تمامیت مالکیت خود ادعاهایی را مطرح می کنند برخوردهای لازم را داشته باشد.


** رعایت اچ اس یی زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شده است، گفت: ایجاد امنیت زیست محیطی و رعایت ایمنی در استان می تواند زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری باشد.

علی جمادی با اشاره به آمادگی همکاری دادگستری استان با شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: قضاتی آشنا با صنعت پتروشیمی در منطقه مستقر شده اند و با شرکت‌های که قوانین و مقررات را رعایت نکنند برخورد خواهیم کرد.

جمادی گفت: خوشبختانه زمین خواری در سطح منطقه به حداقل رسیده است.روتیتر: معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس