پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 22 آبان 1396

گردهمایی معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد برگزار می شود

به گزارش فرینا، در این گردهمایی عملکرد و اقدامات سازمان های مناطق آزاد کشور به همراه شوراهای راهبردی معاونت فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این گردهمایی معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور به ارائه گزارش عملکرد خواهند پرداخت.
بازدید از دو مرکز فرهنگی هنری: مکتب تهران و موزه سینما در تهران از دیگر برنامه های معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در این گردهمایی دو روزه است.
این گردهمایی، چهاردهمین نشست از سری نشست های معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور است.

روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس