پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 22 آبان 1396

بازدید کارشناسان شرکت رنو فرانسه از منطقه ویژه اقتصادی سمنان

به گزارش فرینا، محمدرضا صادقی گفت: در این بازدید کارشناسان شرکت رنو ضمن حضور در منطقه ویژه اقتصادی سمنان از زیرساخت ها و امکانات موجود و قابلیت های منطقه از نزدیک آشنا شده و در جلسه ای که در دفتر شرکت شهرک های صنعتی سمنان با حضور معاونین و مدیران مرتبط  برگزار شد از وضعیت استقرار صنایع، عملکرد خوشه صنعتی قطعات خودرو استان و قابلیت های واحدهای قطعه ساز عضو خوشه های صنعتی اطلاعات لازم را کسب نمودند.

 در پایان مسئولین شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان با ارائه گزارشی از وضعیت منطقه و اراضی قابل واگذاری به شرکت رنو  ضمن اعلام آمادگی، تاکید نمودند همکاری های لازم در خصوص استقرار این شرکت درصورت مثبت بودن ارزیابی های آتی شرکت رنو  به عمل خواهد آمد.


روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس