پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 22 آبان 1396

300واحد مسکونی در منطقه آزاد اروند به سامانه خورشیدی مجهز می‌شوند

به گزارش فرینا، مجید رحیمی اظهار داشت: در راستای طرح ایجاد سامانه هاي خورشیدی برای خانواده های کم بضاعت و تحت پوشش، طی جلسه امروز روساى محترم كميته امداد و بهزيستى آبادان و خرمشهر و همچنين آموزش و پرورش برنامه ريزي عملياتى براى تامين اعتبار و شروع فرايند اجرایى واحدهای پایلوت این کار را ارايه نمودند و تقسیم کار بین ادارات مربوطه به انجام رسید.
مدیر توسعه زیر ساخت های شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد اروندگفت: تعامل و همكارى شكل گرفته با برق ناحيه جنوب و شركت توزيع استان كه عضو كميته راهبرى نيروى خورشيدى اروند نبز هستند ،ستودنى و موجب سرعت بخشيدن به كار شده است.
وى از مشاركت اتاق بازرگانى خرمشهر در آموزش و فرهنگ سازى اين پروژه و همچنين اقدامات صورت گرفته جهت جذب سرمايه گذار تقدير نمود.
رحیمی گفت: نقش سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این حوزه نقشی حمایتی، تسهیل گر و فنی است و تلاش داریم از تمام ظرفيتهاى قانونى و حمايتى در اين راستا استفاده نماييم.
وی افزود: واحدى كه در خرداد ماه امسال  بر روی خانه هوشمند اروند  به صورت آزمایشی نصب شده ، در حال حاضر بدون هیچ مشکلی در حال تولید برق است.

روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس