پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 19 دی 1396

یک انتصاب در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در این حکم ابراز امیدواری کرده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری تمامی همکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد موفق باشید.

 

روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس