پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

تاریخ: 17 بهمن 1396

بندر کاسپین به عنوان «مرز رسمی و مجاز دریایی» تعیین شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هیأت وزیران در تصویب نامه شماره 146282 / ت 54141 هـ مورخ 17 بهمن ماه 1396 خطاب به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است:

هیأت وزیران در جلسه 4.11.1396 به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.

این تصویب نامه به امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رسیده است.

روتیتر
نوع موضوع: خبر
نوع خبر: تولیدی
عکاس