تعیین اعضای جدید هیات مدیره در چند منطقه آزاد کشور

با تصویب هیات دولت برخی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری –صنعتی کشور تعیین شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت با تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 1/4/1393 برخی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور تعیی ن شدند.
بر این اساس آقای جمشید تقی زاده تا سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس جایگزین آقای شهاب الدین بیمقدار شد.
همچنین آقای قربانعلی سعادت تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو جایگزین آقای علی عبدالعلی زاده شد.
بر اساس این مصوبه آقای محمد علی نجفی نیز تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی جایگزین آقای سید عیسی مهدوی شد.
همچنین با تصمیم وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبه شماره 130955/ت49711ک مورخ 28/7/1392 و شماره 122240/ت49607ک مورخ 2/7/1392لغو و عضویت اقایان اروج محمدی ومسعود سلطانی فر به ترتیب در هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری –صنعتی ارس و کیش به صورت غیرموظف تعیین شدند.
عضویت موظف آقای سیاوش قهوه چیان در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو موضوع بند 2 مصوبه شماره 128597/ت49710ک مورخ 20/7/1392 هم به عضویت غیر موظف اصلاح شد.
همچنین عضویت غیرموظف آقای حسین دهباشی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش ، موضوع بند 2 مصوبه شماره 140071/ت49607ک مورخ 25/8/1392 به عضویت موظف اصلاح شد.
این مصوبه با تایید رئیس جمهوری در تاریخ 1/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 7/4/1393 ابلاغ شده است.برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو