اهداف از پيش تعيين شده حوزه سلامت و بهداشت در مناطق آزاد دنبال مي شود

  • سه شنبه 24 فروردين 1395 - 13:32
  • 0 دیدگاه
مدير سلامت و ورزش دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد كشور، ارتقاء شاخص هاي سلامت منطقه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي با رويكرد سلامت را از مهمترين اهداف حوزه سلامت در مناطق آزاد كشور دانست.

به گزارش خبرنگار فرينا، محمد فلاح رويكردهاي مديريت سلامت دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد كشور را شناسايي منابع و ظرفيت هاي مرتبط برون منطقه اي و هدايت آنها در جهت اهداف سلامت منطقه برشمرد و گفت: شناسايي و درك موانع سلامت مناطق و تلاش در جهت رفع مشكلات، شناسايي توانمندي ها و ظرفيت هاي منطقه و هماهنگي در جهت هم پوشاني منطقه اي آنها و پايش و نظارت بر عملكرد سلامت مناطق در راستاي اهداف راهبردي منطقه در دستيابي به رويكردهاي مناطق آزاد موثر است.
فلاح رويكردهاي راهبردي مناطق آزاد كشور در حوزه سلامت و بهداشت را مشاركت در نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي سلامت محور و طرحهاي سلامت محور منطقه اي، شناسايي، تقويت و هم افزايي ظرفيت هاي سلامت محور و افزايش بهره وري از ميزان مشاركت با استفاده از برنامه هاي تخصصي، نظارت اجرايي و پايش بازده و بهره وري دانست.
وي برنامه های پیشنهادی سلامت مناطق آزاد تجاری صنعتی را برشمرد و افزود: استقرار مدیریت سلامت در کلیه مناطق آزاد، شروع فعالیت مدیریت سلامت سازمان، تهیه سند جامع 5 ساله سلامت منطقه، تهیه بانک اطلاعات با توجه به شاخص های فعلی سلامت منطقه و تدوین تقویم برنامه های اجرایی سلامت از جمله اين برنامه ها است. 
فلاح افزایش سطح سلامت کارکنان دبیرخانه شورايعالي و سازمان هاي مناطق آزاد را يك ضرورت دانست و گفت: اجراي برنامه هايي هم چون تهیه شناسنامه سلامت کارکنان و اجرای معاینات دوره ای مورد نیاز، پیگیری ارتقاء،  وضعیت بیمه سلامت کارکنان و خانواده و اجرای دوره های آموزشی و برنامه های ورزشی و رفاهی مي تواند در راستاي افزايش سطح سلامت كاركنان موثر باشد. 
دبير شوراي راهبردي سلامت در دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از اجرای برنامه مدارس مروج سلامت در مناطق آزاد خبر داد و گفت: برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس، ارائه خدمات بالینی در مدارس، سلامت محیط در مدارس، بهبود تغذیه در مدارس، تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی، ارتقاء سلامت کارکنان مدارس، خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدارس، مشارکت والدین و جامعه در برنامه ریزی ارتقاء سلامت در مدارس و شبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان را به عنوان محورهاي اصلي طرح مدارس مروج سلامت معرفي كرد. 
فلاح ادامه داد در بخش توسعه علمی پایدار سلامت، تفاهم نامه علمی دبیرخانه شورايعالي مناطق آزاد  با وزارت بهداشت درمان در خصوص استقرار و گسترش پردیس های علمی سلامت، تفاهم نامه با معاونت فناوری ریاست جمهوری با موضوع کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان سلامت محور، تفاهم نامه منطقه ای سازمان با کشورهای مجاور، برگزاری همایش ها و جلسات مورد نیاز و انجام مطالعات و پژوهش های سلامت محور در دست پگيري و انجام است.

امتیاز به خبر :