بازدید اعضاء كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد از منطقه آزاد انزلی

اعضاي كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد كشور از طرح هاي توسعه اي و ظرفيت ها و توانمنديهاي منطقه آزاد انزلی بازدید کردند.
به گزارش فرینا، اعضاي كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد كشور در  بازديد از منطقه آزاد انزلي با طرح هاي توسعه اي، اقدامات انجام شده، ظرفيتها و توانمنديهاي متنوع آن در حوزه هاي مختلف اقتصادي، ترانزيت و حمل و نقل، گردشگري، تجاري و صنعتي آشنا شدند.
رضا مسرور رئيس هيات مديره و مديرعامل اين سازمان در جلسه مشترك با اعضاي كارگروه تخصصي شورايعالي مناطق آزاد كشور در اين منطقه اقدامات و برنامه هاي اين سازمان را در راستاي بهبود فضاي كسب وكار، رشد شاخص هاي اقتصادي، تكميل و ايجاد پروژه هاي عمراني و زير ساختي از جمله مجتمع بندري كاسپين، اجرای سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و اقدامات و راهكارهاي پيشنهادي اين سازمان در خصوص توسعه مبادلات تجاري با كشورهاي حاشيه خزر و فعالسازي مسير كريدور شمال –جنوب (نوستراك ( را تشريح كرد.
در اين بازديد كه محمد رضا توسلي معاون توسعه مديريت و شعبان شاه كويي مدير مجامع و حسابرسي دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و معاونين و مديران سازمان نيز حضور داشتند اعضاي كارگروه از پارك ملي بوجاق، واحدهاي توليدي شهركهاي صنعتي، فاز تجارت و گردشگري، مركز تفريحات دريايي و مجتمع بزرگ بندري كاسپين، تقاطع غير همسطح شهيد نامجوي و مرکز نمايشگاه هاي اين منطقه بازديد نمودند.
برچسب ها : منطقه آزاد انزلی
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو