اقتصاد دانش بنیان پایه اصلی توسعه در دنیای مدرن است

مشاور جوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری نخستین جلسه کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان در این سازمان خبر داد.
به گزارش فرینا، ولی محمودزاده گفت: این جلسه در راستای بررسی شیوه های اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان در ارس برگزار شد.
وی افزود: با توجه به تاکید و پیگیری مدیرعامل سازمان برای بهره مندی حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان برای حرکت همسو با اقتصاد جهانی و شیوه های نوین تولید و افزایش بهره وری در صنایع، جلسه ای با حضور مشاور فرهنگی مدیرعامل، مسئول پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های دانش بنیان، رئیس صنایع، مسؤل شرکت های دانش بنیان و مسئول پژوهش های سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.
این عضو کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان در ارس گفت: با توجه به وجود ظرفیت ها و زمینه های پرقدرت در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت در ارس، برنامه ریزی های لازم برای بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
وی در رابطه با تصمیم های اتخاذ شده در این جلسه گفت: در راستای پیوند بیش از پیش سرمایه گذاران با شرکت های دانش بنیان و آشنایی و ایجاد زمینه همکاری دوسویه، مقرر شد گردهمایی بزرگ شرکت های دانش بنیان منطقه شمال غرب در منطقه آزاد ارس برگزار شود.
مشاور جوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: معرفی ظرفیت ها و بسته های حمایتی منطقه آزاد ارس برای توسعه صنایع دانش بنیان، ایجاد ارتباط موثر میان سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان، برگزاری نمایشگاه برای عرضه محصولات شرکت های دانش بنیان، استفاده از محصولات تولیدی شرکت های دانش بنیان در منطقه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله تصمیم های اتخاذ شده در این جلسه بود.
وی افزود: یکی دیگر از موارد مورد بررسی در این جلسه نحوه مشارکت و حمایت سایر سازمان ها، نهادها و ارگان ها از شرکت های دانش بنیان بود که امیدواریم با همکاری منسجم در راستای اقدام و عمل به سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری گام های موثری برداشته شود.

محمودزاده با بیان اینکه خوشبختانه گام های موثر و خوبی در ارس برای حمایت از شرکت های دانش بنیان برداشته شده و تعدادی از این شرکت ها در حال فعالیت می باشند، گفت: موضوع بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان تاکید دارد که امیدواریم با تحقق این موضوع شاهد رفع موانع و ارتقاء جایگاه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

 

برچسب ها : منطقه آزاد ارس
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو