ایجاد یک پردیس بین االمللی در منطقه آزاد ماکو

با امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ماکو و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در منطقه آزاد ماکو ایجاد می شود.
به گزارش فرینا، در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو ، تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان منطقه آزاد ماکو و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به امضاء رسید.  
بر اساس این تفاهم نامه همکاری، سازمان منطقه آزاد ماکو متعهد شد معادل اعتبار هزینه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، در امر سلامت منطقه سرمایه گذاری نماید.

در بخش دیگری از این تفاهم نامه، سازمان همچنین زمین مورد نیاز برای ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در منطقه را تامین می نماید.

برچسب ها : منطقه آزاد ماکو
امتیاز به خبر :