برداشت گاز از فاز ١٩ به یک میلیارد فوت مکعب می رسد

مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی با اشاره به تثبیت برداشت گاز این فاز با ظرفیت ٣٠٠ میلیون فوت مکعب، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه یک میلیارد فوت مکعب گاز معادل یک فاز استاندارد برداشت می‌شود.
به گزارش فرینا به نقل از شانا، حمیدرضا مسعودی تصریح کرد: با ورود سکوی ١٩C به چرخه تولید و افزوده شدن گاز این سكو به تولید سکوی SPD٢، تا پایان اردیبشهت ماه یک میلیارد فوت مکعب گاز معادل یک فاز استاندارد از این طرح بزرگ ملی تولید می شود.
مسعودی با اشاره به مرحله نخست ارسال گاز از مسیر بازگشت ( Bypass)سکوی ١٩C‌در اسفندماه پارسال به پالایشگاه خشکی، اظهارکرد: پس از تثبیت شرائط اولیه برداشت گاز از دریا هم اکنون برداشت گاز از سکوی SPD٢ با ظرفیت ٣٠٠ میلیون فوت مکعب در گام نخست آغاز شده و به زودی به ٥٠٠ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید.
وی با اشاره به تکمیل همه خطوط لوله انتقال و درون میدانی زیردریایی این طرح برای ارسال گاز به پالایشگاه و تاسیسات خشکی، اظهارکرد: تمامی فعالیتهای مربوط دریافت گاز، صادرات میعانات گازی، ردیف ٤ شیرین سازی و خطوط تزریق گاز شیرین به شبکه سراسری پایان یافته است.
مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، پیش بینی می‌شود در نیمه اول تیرماه سکوی SPD١٩A آماده بارگیری و ارسال به سمت دریا شده و نیمه دوم تیرماه نیز نصب آن پایان یابد.
وی با تاکید بر این‌که زمستان امسال، تولید یک میلیارد فوت مکعبی معادل روزانه ٢٨ میلیون متر مکعب گاز در مرحله اول فاز ١٩ محقق می شود، ادامه داد: مرحله دوم فاز ١٩ نیز با نصب و راه‌اندازی سکوی SPD١٩A و سکوی اقماری SPD١٩B به بهره برداری خواهد رسید.
مسعوی گفت: با نصب سکوی SPD١٩A پیش بینی می‌شود تا اوایل آذرماه، روزانه ١٥٠٠میلیون فوت مکعب گاز در طرح توسعه فاز ١٩ تولید و به شبکه سراسری ارسال شود.

به گفته وی طبق برنامه ریزی صورت گرفته؛ سکوی اقماریSPD١٩B نیزتا پایان شهریورماه تکمیل شده و اوایل دیماه با افزوده شدن گاز این سکو به سکوی SPD١٩A ، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز در مرحله دوم فاز ١٩ تولید شده و جمعا دو فاز استاندارد به بهره برداری برسد.

 

 

برچسب ها : پارس جنوبی
امتیاز به خبر :