ضرورت تامین آب شرب سالم در مناطق روستایی ماکو

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو تاکید کرد: تامین آب شرب سالم و بهداشتی از اولویتهای اساسی سازمان منطقه آزاد ماکو در مناطق روستایی است.
به گزارش فرینا، ارسلان ازهاری، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو در جلسه شورای تخصصی سلامت و امنیت غذایی منطقه آزاد ماکو در محل این سازمان تشکیل شد با اشاره به اهمیت تهیه و تحویل آب سالم و بهداشتی برای تمامی اهالی منطقه آزاد ماکو گفت : لازم است برای تهیه و تامین آب شرب و بهداشتی در این منطقه به دنبال منابع سالم و بهداشتی آب باشیم.
 وی با اشاره به طرح های آب رسانی در شهرستانهای ماکو شوط و پلدشت افزود : مسئولان تلاش نمایند برای تکمیل این طرحها اعتبارات ملی و استانی  را جذب نمایند، تا این طرح ها هرچه سریعتر به اتمام برسد.
 معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین بر اتمام طرح مهم و ضروری تصفیه خانه فاضلاب ماکو و شبکه جمع آوری و انتقال آن که جزء طرحهای ملی با ویژگی استانی است، تاکید کرد .
 رئیس آب و فاضلاب رو ستایی ماکو هم در این جلسه با اشاره به روند آخرین وضعیت طرحهای آبرسانی به مناطق روستایی شهرستان ماکو گفت : در حال حاضر سه طرح مهم آب رسانی در مناطق مختلف روستایی این شهرستان اجرا می شود.
حسن زاده با بیان اینکه برای اجرای این طرحها سال قبل 18 میلیارد و 877 میلون ریال تخصیص یافته بود افزود : برای اتمام این طرحها در سال جاری به  70میلیارد و 237 میلیون ریال دیگر نیاز است .

قاسم زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو هم در این جلسه با اشاره به وضعیت نامناسب جمع آوری فاضلاب شهر ماکو بر رفع معضل فاضلاب  آپارتمانهای مسکن مهر این شهر تاکید کرد.

 

 

برچسب ها : منطقه آزاد ماکو
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو