مناطق آزاد تجاري صنعتي در مسير توسعه

مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور توانسته‌اند با توجه به اهداف اوليه، يعني ايجاد عمران و آباداني و سرعت بخشيدن به انجام امور زيربنايي، صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي، ايجاد اشتغال براي مردم و... توفيقات قابل توجه خصوصاً در دوره زماني مديريت جهادي مهندس تركان، به دست آورند.
فرصتي به دست آمد كه نگارنده به اتفاق تني چند از مديران پروژه‌هاي جديد مناطق آزاد، از منطقه آزاد اروند در جنوب كشور و منطقه آزاد ارس در شمال و نيز منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بازديد ميداني داشته باشيم.
مشاهدات عيني مويد اين واقعيت است كه مناطق آزاد مذكور مانند ديگر مناطق آزاد، در راستاي اهداف اوليه از جمله حركت شتابنده به سمت عمران و آباداني، توسعه صادرات، تسهيل در تجارت فرامرزي و ايجاد زيرساخت‌هاي ضروري و به وجود آوردن بسترهاي اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، و نيز صادرات مجدد و... فعاليت‌هاي موثر و همه‌جانبه‌يي دارند و اگر اين حركت شتابنده ادامه يابد كه چنين خواهد بود.
مسلماً كل مناطق آزاد در سال اقتصاد مقاومتي و سال‌هاي آتي خواهند توانست بخش عمده‌يي از شكوفايي اقتصادي كشور را رقم بزنند، با وجود اين واقعيت‌ بيّن و آشكار، مع‌الوصف، هر از گاهي مشاهده مي‌شود كه بعضي اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون توجه به گستره فعاليت موثر و زيربنايي مناطق آزاد و نتايج مطلوب حاصله از آن، صرفاً با نگرش محدود حزبي فعاليت‌ها و خدمات ارائه‌شده در مناطق آزاد را ناديده گرفته، در حالي كه حجم اقدامات ارائه شده در مناطق آزاد به مراتب بيشتر از بعضي از مناطق سرزمين اصلي است و لذا در مناطق آزاد خدمات انجام گرفته براساس اهداف اوليه، غيرقابل انكار است.
ولي بعضي عادت كرده‌اند كه به‌جاي نقد سازنده، تخريب را در دستور كار خود قرار دهند و اين همه تلاش‌ها و فعاليت‌ها را عمداً نمي‌بينند، در صورتي كه در مقام نقد منصفانه و مقايسه و قضاوت بايد عملكردهاي برجسته و طرح‌هاي انجام‌شده و در دست ساخت در مناطق آزاد را در كنار نواقص محتمل مورد بررسي و ارزيابي و قضاوت قرار داده، نه اينكه به صرف اهداف سياسي همه اقدامات انجام شده را با سياه‌نمايي مشوّه جلوه دهند.

مناطق آزاد تجاري صنعتي با رويكرد جديد و خصوصاً باتوجه به بند 11 سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبري معظم، در مورد مناطق آزاد مبني‌بر اصلاح عملكردها ازجمله انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش توليد و صادرات كالا و خدمات در مسير توسعه و پيشرفت حركت مي‌كند. در سال جاري و با فعاليت مجلس دهم انتظار مي‌رود كه باتوجه به منافع و مصالح ملي، مناطق آزاد پيشنهادي ازجمله مهران، مريوان، بانه، زابل، اينچه‌برون و جاسك مورد تصويب نمايندگان منتخب ملت قرار گيرد و با‌توجه به شتاب مناسب فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده در مناطق آزاد، در آينده شاهد شكوفايي همه‌جانبه اين مناطق خواهيم بود.

سيدمحمد حائري/ نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامی

 

 

برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو