انجام مذاكرات همكاري ميان بانك سرمايه و منطقه ويژه دوغارون

مديران ارشد بانك سرمايه در خصوص افتتاح شعبه ريالي و ارزي در منطقه ويژه اقتصادي دوغارون با مديران اين منطقه به مذاكره پرداختند.

به گزارش فرينا، با دعوت مديران منطقه ويژه اقتصادي دوغارون جمعي از مديران ارشد بانك سرمايه در بازديد از اين منطقه با مديران منطقه ويژه اقتصادي دوغارون ديدار و در خصوص افتتاح شعبه ارزي-ريالي و انجام فعاليت هاي مشترك به مذاكره پرداختند.
 شايان ذكر است؛ پايانه مرزي دوغارون يكي از گذرگاه هاي مرزي و حياتي جهت مبادلات كالا ميان ايران و افغانستان است و امكانات و تجهيزات اين منطقه مناسب تر از ساير مرزهاي ايران با افغانستان است.امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو