عسلویه پیشتاز در صادرات محصولات پتروشیمی

ارزش صادرات انواع محصولات متنوع پتروشیمی تولیدشده در منطقه پارس پارسال به بیش از ٤,٧ میلیارد دلار رسید.

به گزارش فرينا، روند تولید محصولات پتروشیمی در منطقه پارس با توجه به برنامه ریزی های انجام شده پارسال روندی مطلوب را تجربه کرد و شرکتها با توجه به میزان خوراک دریافتی و نیز برنامه های تعمیراتی اقدام به تولید با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات کردند.
بر اساس این گزارش مجتمع پتروشیمی نوری با صادرات بیش از یک میلیارد دلار از نظر ارزش پیشتاز شرکتهای تولیدی منطقه پارس بود و پتروشیمی پارس با صادرات بیش از ٧٧٧ میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار تن رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
همچنین، پتروشیمی زاگرس نیز با بیش از ٧١٨ میلیون دلار صادرات، در جایگاه سوم قرار گرفت.
پتروشیمی های آریا ساسول و پردیس نیز به ترتیب با بیش از ٥٥٠ و ٤٥٠ میلیون دلار از دیگر شرکتهای  پتروشیمی صادر کننده منطقه پارس بودند.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان کل صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته ١٨,٨ میلیون تن بود و ارزش نهایی صادرات هم  به ٩.٦میلیارد دلار رسید.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو