بازدید ترکان از پارک بزرگ امام خمینی (ره) ماکو

  • دوشنبه 10 خرداد 1395 - 14:03
  • 0 دیدگاه
دبیر شورایعالی مناطق آزاد وویژه اقتصادی کشور از پارک بزرگ امام خمینی (ره) ماکو و نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو بازدید بعمل آورد.
به گزارش فرینا، اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از پارک بزرگ امام خمینی (ره) ماکو و نمایشگاه بین المللی منطقه آزادماکو از پروژه ها و طرح های مهم عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو بازدید بعمل آورد.

در این بازدید پیمانکار و مشاور پروژه پارک بزرگ امام خمینی (ره) و نمایشگاه منطقه آزاد ماکو به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور توضیحات لازم در خصوص این پروژه ها ارائه و ترکان نیز راهکارهای لازم برای پیشرفت و اتمام سریع این پروژه ها ارائه کرد.
برچسب ها : منطقه آزاد ماکو
امتیاز به خبر :