بهره برداري از 10 مجتمع پتروشیمی در سالجاري

با افتتاح مجتمع پتروشیمی لرستان در اردیبهشت ماه و مهاباد در خردادماه، تا پایان امسال ١٠ مجتمع پتروشیمی جدید به بهره برداری می رسد.

به گزارش فرينا، در مراسم افتتاح طرح اسیدسولفوریک مجتمع پتروشیمی ارومیه از سوی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفراس، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش عملکرد ارائه داد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از اجرای طرح سولفات پتاسیم مجتمع پتروشیمی ارومیه با ظرفیت ٤٠ هزارتن در سال با سرمایه گذاری ٦٠٠ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی خبرداد.
مرضيه شاهدایی افزود: تعدادی از طرحهای جدید در مسیر خط لوله اتیلن غرب وجود دارد.
شاهدايي گفت: با توجه به محصول اسیدسولفوریک این طرح می توان زنجیره ای از محصولات را در مجتمع پتروشیمی ارومیه دنبال کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: می توان زنجیره سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم و چند زنجیره محصولی دیگر هم به آن اضافه کرد.
وي گفت: این طرح سرمنشا توسعه صنایع پتروشیمی و گسترش آن در استان آذربایجان غربی باشد.
رئیس جمهوری از طریق وئدیو کنفراس در محل استانداری ارومیه طرح های پتروشیمی را در سراسر کشور ارزشمند دانست.
دكتر روحاني در پیامی ویدئویی به معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرد: به نام خداوند بزرگ و به برکت اعیاد شعبانیه بهره برداری از طرح اسیدسولفوریک و کلنگ زنی طرح تولید سولفات پتاسیم مجتمع پتروشیمی را آغاز کنید.
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو