محصولات بازرگانی پتروشیمی یكپارچه سازی مي شود

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مذاکره با هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی با هدف یکپارچه سازی در حوزه بازرگانی محصولات این صنعت خبر داد.

به گزارش فرينا، مرضیه شاهدایی با بیان این مطلب گفت: مذاکراتی در حال انجام است تا مجتمع های پتروشیمی در  بحث بازرگانی محصولات به صورت یکپارچه ظاهر شوند.
شاهدايي، هدفگذاری اصلی این موضوع را در حوزه خارج از کشور دانست و افزود: زمانی که یکپارچه سازی در زمینه بازرگانی صورت گیرد، این مجموعه ها در زمینه فروش محصولات خود امکان سیاستگذاری دارند و بازار را به صورت کلی می سنجند.
شاهدایی گفت: با ایجاد یکپارچه سازی در حوزه بازرگانی، تولیدکنندگان داخلی می توانند در زمینه فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور سیاست گذاری کنند. به گونه ای که تولیدکنندگان متانول در یک مجموعه و اوره و آمونیاک و دیگر محصولات در مجموعه ای هماهنگ در بازارهای خارج از کشور حاضر شوند. 
وي افزود: در این صورت افزون بر افزایش حجم محصولات، تعیین قیمت نیز آسانتر می شود و می توانند تعیین کننده قیمت محصولات پتروشیمی در منطقه باشند.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو