نقش صنایع دستی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

  • يکشنبه 23 خرداد 1395 - 15:38
  • سرمقاله
  • 0 دیدگاه
در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همواره دو عنصر درونزا و برون نگرا بودن یک فعالیت اقتصادی مد نظر ویژه بوده است.
همچنین در تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی دغدغه اصلی خلاء ها و نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران است که می توان از این میان به ضعف مشارکت عمومی در اقتصاد، عدم توجه به صرفه جویی و اصل بهره وری در اقتصاد، خلاء رقابت پذیری در فعالیت های اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد، عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی و نبود جایگاه مناسب نقش آموزش،پژوهش و استانداردسازی در فرآیندهای اقتصادی اشاره کرد.

صنایع دستی ایران این ویژگی را دارد که با تکیه بر پتانسیل های بالقوه و بالفعل در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع خلاء های موجود در اقتصاد ایران به صورت فعال به ایفای نقش بپردازد.

صنایع دستی از جهت اینکه به مجموعه رشته هایی اطلاق میگردد که کاملا متکی به دانش و تجربه و مواد اولیه بومی میباشند میتواند به شاخصه درون زایی اقتصاد ایران کمک شایانی نماید.از طرف دیگر ایران به نام صنایع دستی و هنرهای سنتی در بازار جهانی کاملا شناخته شده و مقبول است،که با یک دیپلماسی همه جانبه نگر سیاسی و اتخاذ سیاست های موثر اقتصادی میتوان در حفظ این مقبولیت و همچنین گسترش بازار جهانی صنایع دستی ایرانی در جهت تامین هدف دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی که همانا شاخصه برونگرا بودن فعالیت های اقتصادی میباشد گام برداشت.

همچنین وجود مناطق آزاد ویژه اقتصادی نیز در بحث توسعه و رونق صنایع دستی و صادرات آن بسیار حائز اهمیت است.
توسعه و بسط بازار صنایع دستی مستلزم امر تحقیق و پژوهش نیز میباشد.شناخت و آموزش روش های نوین بازاریابی، شناخت و ترویج شیوه های جدید تبلیغات، عرضه محصول، بسته بندی و برند سازی و تنظیم چارچوب های استاندارد سازی با حفظ موازین سنتی و اصالت تولیدات صنایع دستی از جمله ملزومات لازم جهت حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی برای صنایع دستی ایران هستند.

از منظر تامین مشارکت حداکثری در فعالیت های اقتصادی نیز صنایع دستی پتانسیل ویژه ای دارد. اشتغالزایی در صنایع دستی بسیار ارزان تمام میشود به عنوان مثال برای ایجاد هر شغل در صنایع خودرو 700 میلیون تومان سرمایه گذاری لازم است در صورتیکه این رقم برای صنایع دستی تنها 50 میلیون تومان است. در حالیکه با یک برنامه ریزی جامع صنایع دستی میتواند نقشی بسیار فراتر در تولید ناخالص ملی نسبت به صنعت خودرو ایفا نماید.

بنابراین با یک برنامه ریزی همه جانبه و تزریق اعتبارات لازم میتوان شاهد تحقق یکی از اهداف اصلی برنامه های مذکور که همانا مشارکت عمومی و قابل چشمگیر در فعالیت های اقتصادی است باشیم. که نتیجه آن مشارکت و بکارگیری آحاد مردم جامعه شهری و روستایی اعم از جوانان و زنان و صنعتگران فعال در این بخش  هستند.

بنابر دلایل ذکر شده منطقی به نظر میرسد تا مسئولین امر با تدوین برنامه های جامع و منطبق بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی بخش قابل توجهی از خلاء ها و نقاط تهدید در اقتصاد کشور را تعدیل نمایند.اقتصادی که به ناچار میبایستی چشم خود را بر روی درآمدهای هنگفت نفتی ببندد و راه برونرفت خود را از بحران های فعلی و آتی در حوزه بازار آزاد با مشارکت آحاد مردم در یک فرآیند اقتصادی مولد، شفاف و دانش بنیان جستجو کند.

 

 

برچسب ها : منطقه آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو