دوشنبه 26 آذر 1397

تشکیل نخستین جلسه کمیته فنی منابع طبیعی منطقه آزاد ماکو

نخستین جلسه کمیته فنی منابع طبیعی منطقه آزاد ماکو تشکیل شد.

به گزارش فرینا،  ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این کمیته طبق قانون و با هدف تعیین سیاست های اجرائی و اولویت های سالانه سازمان  تشکیل می شود، اظهار داشت: این اولویت ها در خصوص اراضی موجود، ارزیابی و تحلیل مخاطرات، آینده پژوهی، مدیریت زیست بوم های حساس است.

پیشنهاد نیازهای مطالعاتی، تحقیقاتی  و نظارت بر تهیه و اجرای مرتبط با منابع طبیعی و بررسی و اظهار نظر و تصویب طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری و ارتباط و تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از دیگر اهداف و اولویت های اصلی این کمیته ذکر کرد.

جلیلی خاطر نشان کرد: نتایج یافته های مطالعاتی، تحقیقاتی و نظارت این کمیته جهت استفاده و اقدامات لازم به حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارجاع می شود. کمیته فنی منابع طبیعی منطقه آزاد ماکو هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.
برچسب ها : منطقه آزاد ماکو
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو