تشکیل نخستین جلسه کمیته فنی منابع طبیعی منطقه آزاد ماکو

نخستین جلسه کمیته فنی منابع طبیعی منطقه آزاد ماکو تشکیل شد.

به گزارش فرینا،  ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این کمیته طبق قانون و با هدف تعیین سیاست های اجرائی و اولویت های سالانه سازمان  تشکیل می شود، اظهار داشت: این اولویت ها در خصوص اراضی موجود، ارزیابی و تحلیل مخاطرات، آینده پژوهی، مدیریت زیست بوم های حساس است.

پیشنهاد نیازهای مطالعاتی، تحقیقاتی  و نظارت بر تهیه و اجرای مرتبط با منابع طبیعی و بررسی و اظهار نظر و تصویب طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری و ارتباط و تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از دیگر اهداف و اولویت های اصلی این کمیته ذکر کرد.

جلیلی خاطر نشان کرد: نتایج یافته های مطالعاتی، تحقیقاتی و نظارت این کمیته جهت استفاده و اقدامات لازم به حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارجاع می شود. کمیته فنی منابع طبیعی منطقه آزاد ماکو هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.
برچسب ها : منطقه آزاد ماکو
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو