برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد در منطقه ویژه بندر نوشهر

در راستای فرآیند ارزیابی عملکرد و عملیاتی نمودن شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد بنادر کشور، جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان ذیربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در بندر نوشهر برگزار شد .

به گزارش فرينا، در این کارگاه آموزشی، مشاور ارزیابی عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن معرفی نظام مدیریت عملکرد، به تشریح شاخص های اختصاصی ۲۹ گانه بنادر کشور پرداخت.

عبدالرحیم رحیمی به ارائه مفاهیمی مانند مراحل استقرار نظام مدیریت عملکرد، بررسی پیش نیازهای مدیریت عملکرد، شاخص های اندازه گیری عملکرد در سطوح نظام مدیریت عملکرد سازمان، استقرار نظام برنامه ریزی راهبردی، استقرار نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد، استقرار نظام جمع آوری داده های عملکرد، استقرار نظام استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود سازمان و ... پرداخت.

گفتنی است، کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد با حضور مدیرکل و اعضای شورای اداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، به منظور تبیین شاخص های اختصاصی ۲۹ گانه بنادر کشور برگزار شد.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو