برگزاری دوره آموزشی نقشه خوانی دریایی در بندر امیرآباد

یک دوره آموزشی تخصصی نقشه خوانی دریایی ، جهت ارتقای سطح علمی کارشناسان این حوزه در بندر امیرآباد برگزار شد.
به گزارش فرينا، با توجه اینکه بندرامیرآباد به عنوان مرکز امداد و نجات دریایی در شمال کشور می باشد یک دوره آموزش نقشه خوانی دریایی به دو صورت تئوری و عملی ، مطابق با کنوانسیون های بین المللی برگزار شد که بر دانش شناسایی مکان، جهت و فاصله ی دقیق شناور مضطر در شرایط اضطرار به منظور امکان پایش لحظه به لحظه آن، ایجاد اطمینان خاطر و دستیابی به موفقیت هر چه بیشتر از سوی مراکز رادیویی ایستگاه های ساحلی و مراکز جستجو و نجات بنادر و کاهش خطای انسانی در اجرای عملیات غیر قابل پیش بینی تآکید شد.

بنابراین گزارش در این دوره آموزشی،کارشناسان بخش دریایی، کارکنان ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی و مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی (MRCC )  و مراکز کنترل ترافیک دریایی بنادر امیرآباد و نکاء حضور داشتند.امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو