مسئولین در تسریع فرآیندهای كاری جدیت داشته باشند

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: پیام ما به کارکنان سازمان این است که، مسیر ارتقای شغلی برای تمامی افراد باز است و تمام کسانی که از خود قابلیت نشان دهند، فرصت لازم جهت رشد خود و سازمان را فراهم آورده اند.
به گزارش فرينا، در پی انتصابات هفته گذشته این سازمان، صبح امروز (شنبه 6 آذر ماه 95) مراسم تودیع و معارفه مربوطه، با حضور مدیرعامل، تنی چند از مسئولین سازمانی، رئیس سابق برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، سرپرستان جدید واحدهای برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و کارکنان این 2 واحد برگزار شد.

سیدامید شهیدی نیا در این جلسه، ضمن تقدیر از خدمات انجام شده در واحد برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، افزود: لازم است در ادامه زحماتی که تاکنون کشیده شده، دیدگاه برنامه محوری تقویت شده و مسئولین جدید، در اسرع وقت و با جدیت، به انجام تغییرات موثر در سازمان اقدام کنند.

شهیدی نیا، با تاکید بر توجه به شایسته سالاری در انتصابات سازمان منطقه ويژه پتروشيمي گفت: این انتصابات فرصت هایی است که در اختیار کارکنان قرار می دهیم، که باید در جهت توسعه و پیشرفت از آن استفاده نمایند.

وی افزود: مسیر توسعه ی شغلی برای تمامی کارکنانی که شایستگی و قابلیت از خود نشان دهند باز است و این افراد فارغ از هرگونه ویژگیهای دیگر میتوانند ارتقا یابند و در رشد سازمان خود موثر باشند و عکس همین امر نیز صادق است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: سرعت عمل فرایندهای سازمان میتواند بهبود یابد و امیدواریم با مدون سازی و زمانبندی این فرایندها، گام نخست را در توسعه ی سازمان برداریم.

شهیدی نیا، واحدهای برنامه ریزی و فناوری اطلاعات را برای تحقق این برنامه ها لازم و ملزوم هم دانست و گفت: این دو بخش میتوانند نقس بسزایی در ایجاد نظم، بازده و بهره وری بهتر کارها در سازمان داشته باشند.

در این مراسم، مدیران سازمان و کارکنان واحدهای مذکور ضمن تبریک به حبیب انصاری جهت رسیدن به افتخار بازنشستگی، برای رضا خلیلی و محمدرضا شاهپوری در سمتهای جدید آرزوی موفقیت کردند.

براساس یک سنت، در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در پایان هر سال، از کارکنانی که در طول سال به افتخار بازنشستگی نائل شده اند تقدیر می نمايد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو