دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

گفتگوی هفته نامه مناطق آزاد با اکبر ترکان مشاور رییس جمهور

شماره 297 هفته نامه مناطق آزاد حاوی گفتگوی اختصاصی با اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شد.
به گزارش فرینا، این هفته نامه با رویکرد انعکاس اقدامات و فعالیت های مناطق آزاد کشور منتشر می شود.

در گفتگوی اکبر ترکان با این نشریه آمده است:
مناطق آزاد سعی می‌کنند به هویت تولید و صادرات تغییر رویه دهند چراکه در واقع نگاه صنعتی در مناطق آزاد با رویکرد تولید و صادرات محقق می‌شود. موج استقبال از سرمایه‌گذاران برای همکاری اقتصادی و صنعتی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و این در حالی است که مناطق آزاد با پذیرش موج اول سرمایه‌گذاران در دوران پساتحریم امکان ورود آنها را در سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری داخل کشور فراهم می‌کنند که این موضوع موجب تقویت، توسعه و رونق اقتصادی کشور خواهد شد.

ماموریت‌های مناطق آزاد در راستای برنامه‌های «اقتصاد مقاومتی»، طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید عملی شود تا این مناطق چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، ضمن اینکه تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری‌های پیشرفته و تأمین نیازهای کشور از ماموریت‌های مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی است که باید در این راستا حرکت کرد.

در این شماره یک پرونده ویژه خبری با محوریت ممنوعیت ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی منتشر شده است.
هم چنین در این هفته نامه مطالبی با موضوعات: حق کم رنگ کارگران در مناطق آزاد، مناطق آزاد مزیت رقابتی کشور، مناطق آزاد سیاه چاله های پر ریسک، شناخت بازارهای هدف صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در حوزه cis ، منتشر شده است.

این هفته نامه هر یک از صفحات و ستون های خود را به انعکاس اخبار هفتگی مناطق آزاد کشور اختصاص داده است.
صفحه آخر این هفته نامه نیز اختصاص به اخبار انگلیسی دارد.

هفته نامه "مناطق آزاد"، دوشنبه هر هفته با مدیر مسئولی محمدرضا یزدان پناه و سردبیری حسین مرادی منتشر می شود.
امتیاز به خبر :