چابهار نقطه آغازین گردشگری می شود

چابهار نقطه آغازین گردشگری می شود و ستادی هم برای استقبال از مسافران تشکیل شده است.

به گزارش فرینا به نقل از مانا، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اعلام اینکه فرودگاه کنارک ماهانه میزبان 52 پرواز است ، گفت : در یک سال اخیر پروازهای ورودی به این فرودگاه روزانه از یک به چهار پرواز افزایش یافته است.

 عبدالرحیم کردی با اشاره به اینکه شرکت های هواپیمایی اقبال خوبی برای توسعه پروازهای خود در چابهار دارند ، گفت: تهران، مشهد، بندرعباس، زاهدان، دبی و مسقط مقاصد پرواز های فرودگاه کنارک است و درحال برنامه ریزی هستیم که اصفهان،شیراز ،کابل وکراچی رانیز به این پرواز ها بیافزاییم.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار سال 96استان سیستان وبلوچستان به عنوان استان نمونه گردشگری انتخاب شده است و چابهار نقطه آغازین گردشگری می شود که ستادی را هم برای استقبال از مسافران تشکیل دادیم.

کردی اظهار داشت : تامین زیرساخت های لازم برای گردشگران وافزایش تخت های هتلینگ از اقدامات مهمی است که دراین ستاد پیگیری می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تاکید بر اینکه تاپایان سال تعدادتخت های هتلی چابهار دوبرابرمی شود ، گفت : هتل لیپار که برای مدت طولانی تعطیل بوده به ظرفیت 100درصد خواهد رسید وتا قبل از سال 117اتاق آن درمدار قرارمی گیرد.

وی به هتل های فردوس وصدف هم اشاره کرد وگفت:تاپایان آذرماه سال جاری تعداد تخت های هتل فردوس از 200تخت می گذرد وظرفیت این هتل بین المللی 2ونیم برابر خواهد شد.

کردی ادامه داد: در حال بازسازی هتل صدف هستیم که تاپایان سال جاری آماده پذیرایی از گردشگران می شود واین درحالی است باتوجه به تعاملات صورت گرفته درسراسر منطقه وشهرنیزکمپ های گردشگری برای مسافریای که ترجیح می دهند درهتل اسکان نگیرند ، آماده می شود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار درپایان خاطرنشان کرد:اوج گردشگری چابهار درنوروز صورت می گیرد اما ازنیمه آبان به بعدنیز تورهای گردشگری گاهاً به چابهار می آیند وگردشگری تخصصی درقالب سمینارها و همایش ها نیز درنیمه دوم سال دراین بندر مورد استقبال است. 
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو