دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

امضاء 60 فقره قرارداد سرمایه گذاری در توسعه بنادر تجاري كشور

سازمان بنادر و دریانوردی به منظور توسعه بندرهای تجاری کشور ۶۰ فقره قرارداد را به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی امضا کرد.
به گزارش فرينا، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های بخش خصوصی قراردادهایی به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در توسعه بندرهای تجاری کشور امضا کردند.

 قرار است ۸۶۱ میلیارد ریال در بندر خرمشهر، یک هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال در بندر چابهار، پنج هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال در بندر بوشهر و دو هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال در بندرهای استان گیلان سرمایه گذاری شود.

همچنین با امضاء این قراردادها در بخش های مختلف بندری و پسکرانه ها مقرر شد بخش خصوصی دو هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال در بندر امیرآباد، هشت هزار و ۳۱ میلیارد ریال در بندرهای استان خوزستان و ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در بندرهای استان هرمزگان سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه امضای این قراردادها به خبرنگاران گفت: با امضای این قراردادها مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندرهای کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

محمد سعیدنژاد افزود: به سرمایه گذاری و توسعه بندرهای تجاری کشور توجه جدی می شود؛ به طوری که نخستین سری خرید تجهیزات بندر چابهار به مبلغ ۴۰ میلیون دلار در حال بارگیری از آلمان به ایران است.

سعيدنژاد گفت: خوشبختانه فراخوان عمومی برای تعیین اپراتور در پایانه یک بندر شهید رجایی برگزار شد و اکنون در حال ارزیابی کیفی کار چهار شرکت از میان ۲۸ متقاضی هستیم تا اپراتور مشخص شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: فراخوان عمومی تعیین اپراتور پایانه۲ بندر شهید رجایی برگزار شد و شرکت های متقاضی درخواست های خود را ارایه کرده اند که پس از ارزیابی های کیفی مراحل بعدی آن نیز انجام می شود.

سازمان بنادر و دریانوردی به منظور توسعه بندرهای تجاری کشور بیست و نهم آذرماه ۶۰ فقره قرارداد را به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی امضا کرد.
امتیاز به خبر :