دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ رییس و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همراهی بیش از 40 نفر از مسئولان و اساتید این دانشگاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ هرمزگان ﺍﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ .

به گزارش فرينا، سید احمد معتمدی و هیات همراه در بدو ورود به بزرگترین بندر تجاری ایران مورد استقبال مقامات ارشد این بندر قرار گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان طی اظهاراتی به بیان اهمیت و جایگاه استان هرمزگان به عنوان مهم ترین استان ساحلی کشور و بندر شهید رجایی در صنعت حمل و نقل دریایی پرداخت.

اله مراد عفیفی گفت: هرمزگان از 2238 کیلومتر نوار ساحلی و 40 درصد مرز دریایی کشور برخوردار است و همچنین سهمی 60 درصدی از تجارت دریایی کالا در کشور را به خود اختصاص داده است.

عفيفي همچنین گزارشی از وضعیت جذب سرمایه گذاری ها، بازگشت خطوط لاینر، رونق فعالیت های کانتینری پس از برجام و آخرین وضعیت عملیاتی بندر شهید رجایی به مهمانان ارایه کرد.

وي در ادامه ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ اساتید دانشگاه امیرکبیر ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ، ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ و همچنین افزایش سهم ایران در صنعت بانکرینگ، نحوه گزینش نیروهای متخصص و دانش آموختگان دانشگاهی ﻭ مواردی دیگر ﭘﺎﺳﺦ گفت

درادامه اين دیدار، زمینه ها و نحوه همکاری دانشگاه امیرکبیر با مجتمع بندری شهید رجایی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء سطح دانش کارکنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مهمانان ضمن بازدید از بخش های مختلف ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻃﻼﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ، از نزدیک ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ایران ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

گفتنی است، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ 1 ﻭ 2 ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﮐﺎﺭﮔﻮ ‏(ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ‏) و ﺑﻨﺪﺭ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .

لازم به ذکر است، ﺑﻨﺪﺭﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ برخورداری از 18 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻨﺘﺮﯼ ﮐﺮﯾﻦ ‏(ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻏﻮﻝ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ‏) ﻭ 40 ﭘﺴﺖ ﺍﺳﮑﻠﻪ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ 23 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻏﺮﺏ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .امتیاز به خبر :