افزايش صادرات محصولات پتروشیمی تا پايان امسال

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال به ٢٠ میلیون تن می‎رسد.
به گزارش فرينا، فرناز علوی با تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی و اشاره به روند افزایشی ظرفیت نصب شده گفت: این رقم تا سال ٩٥ به ٦٤ میلیون تن رسیده است.

علوي با اعلام این که پارسال کل تولید صنعت پتروشیمی حدود ٤٦,٥ میلیون تن بود، افزود: در هفت ماه امسال تولید محصولات پتروشیمی ٢٩ میلیون تن بوده که برآورد ما از مقدار تولید تا پایان امسال ٥٠ تا ٥١ میلیون تن است.

وي با اشاره به عرضه تولید محصولات پتروشیمی به بازار داخل و صادرات گفت: در هفت ماه امسال صادرات ١١,٦ میلیون تن و عرضه داخلی ٨.٥ میلیون تن بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: انتظار میرود صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان امسال به ٢٠ میلیون تن برسد.

علوی، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ٩٤ را ٩,٦ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: تا پایان مهرماه امسال ٤.٨ میلیارد دلار صادرات داشتیم که می‌توان انتظار داشت این رقم تا پایان امسال به حدود ٩ میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره به این که ارزش محصولات صنعت پتروشیمی متاثر از قیمت خوراک و تحولات بازار انرژی است، افزود: از اواسط سال ٢٠١٤ با کاهش قیمت روبهرو بوده‌ایم و قیمت نفتا به عنوان خوراک اصلی تولید اتیلن در بازارهای بین‌المللی نیز، روندی همسو با قیمت نفت خام داشته و با کاهش قیمتی رو به رو بوده است.

بر این اساس میانگین قیمت فروش محصولات پتروشیمی از سال ٩٠ تا ٩٤ با روند کاهشی روبهرو بوده و قیمت محصولات صادراتی ٥٠ درصد و فروش محصولات در بازارهای داخلی با ٤٠ درصد کاهش روبه رو بوده است.

محصولات پلیمری نیز در این مقطع ٢٠ تا ٥٥ درصد و محصولات پایه و شیمیایی مانند متانول و اتیلن گلایکول با حدود ٤٠ تا ٥٥ درصد کاهش قیمت روبهرو بوده‌اند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: قیمت کودهای شیمیایی حدود ٥٣ درصد، خوراک و سوخت حدود ٦٦ درصد، گروه محصولات آروماتیک حدود ٣٠ تا ٥٣ درصد کاهش یافته است و نشان می‌دهد که تغییرات بازار انرژی روی فروش محصولات پتروشیمی تاثیر مستقیم دارد.

علوي با بیان این که روند صنعت در پنج سال گذشته بیانگر افزایش نسبی هزینه‌ها به دلیل تورم، کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش نسبی قیمت خوراک‌های گازی بوده است، افزود: در این مقطع با وجود افزایش هزینه‌ها، سهم سود از کل درآمدها در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٠ حدود سه درصد افزایش داشته و بیش از ٨٠ درصد کل سود صنعت متعلق به ١٣ شرکت مصرف کننده انواع خوراک گاز بوده است.

نهاد توسعه‌ای؛ ماموریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

وي با اشاره به شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی ایران پس از خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی به عنوان فعال‌ و مجری توسعه با ورود به این صنعت عهده‌دار اقدام‌هایی همچون سرمایه‌گذاری بالا، پذیرش ریسک‌های مربوطه خواهد بود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاست گذار و متولی توسعه، طراح برنامه‌های توسعه و تسهیل کننده برای اجرای آنها و فراهم کننده شرایط برای ورود و فعالیت بخش خصوصی است.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه ماموریت این شرکت را به عنوان سازمان توسعه‌ای شامل برنامه‌ریزی و توسعه صنعت، مالی و سرمایه‌گذاری و پشتیبانی آن اعلام کرد.

علوی افزود: این شرکت با تاکید بر مسئولیت اجتماعی نسبت به صیانت از محیط زیست و منابع ملی، ارج نهادن به ارزش آفرینی، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در پیشرفت اقتصادی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم نقش کلیدی ایفا می‌کند.

عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محدوده خدمات قابل ارائه این شرکت را برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه صنعت، زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌های صنعت از سوی بخش غیردولتی و یا با مشارکت آن، جذب سرمایه‌، راهنمایی و پشتیبانی آن‌ها، پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردهای این صنعت و همچنین تنظیم‌گری دانست.

وي با اعلام اهداف نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی کشور به افزایش راندمان تولید مجتمع‌های موجود تا رسیدن به سطح ظرفیت اسمی، اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه تمام باقیمانده از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، اجرای طرح‌های جدید (ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جبران تاخیر در دستیابی به اهداف برنامه‌ها) فراهم ساختن زمینه توسعه متوازن صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش طبق قانون نفت و با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با تشریح اهداف طرح‌های جدید صنعت پتروشیمی کشور تا افق ١٤٠٤ گفت: این شرکت دستیابی به مقام نخست منطقه‌ در تولید محصولات پتروشیمی از لحاظ ارزش اجرای طرح‌های جدید (طرح‌های با خوراک گاز عمدتا از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند) را مدنظر قرار داده است.امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو