اجرای پروژه نوسازی خطوط ریلی داخلی بندرامام(ره)

عملیات اجرایی پروژه تعمیرات اساسی و نوسازی خطوط ریلی داخلی مجتمع بندری امام خمینی (محور B و سیلو) با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش فرینا، منطقه خوزستان، عباس آخوندی، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) از روند پروژه تعمیرات اساسی و نوسازی خطوط ریلی داخلی مجتمع بندری امام خمینی(ره) (محور B و سیلو) بازدید کرد و عملیات اجرایی این طرح با حضور او آغاز شد.

 مدت زمان اجرای این پروژه 24 ماه و کارفرمای اجرای آن شرکت بندری امام خمینی است.

 طول کل مسیر در این پروژه 13کیلومتر و میزان اعتبار برای اجرای آن 360 میلیارد ریال از محل منابع اعتباری سازمان بنادر و دریانوردی است.
 هدف اجرای تعمیرات اساسی و نوسازی خطوط ریلی داخلی مجتمع بندری امام خمینی، افزایش تناژ و بار ناوگان ریلی به 25 تن با توجه به برنامه ششم توسعه و افق 1404 است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو