دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

ایران در مسیر افزایش تولید محصولات پتروشیمی

تولید مجتمع های پتروشیمی کشور از ابتدای سال 1396 تا پایان اردیبهشت نزدیک به 9 میلیون تن رسید که در مقایسه با بهار سال 1395 رشد داشته است.

به گزارش فرینا، مجموع تولید صنعت پتروشیمی ایران در اردیبهشت 1396 بالغ بر 4.4 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به 9 میلیون تن بوده است.

تولید پتروشیمی کشورمان در سه ماهه اول سال 1395 برابر با 12 میلیون و 809 هزار تن بود. ایران در خرداد سال گذشته موفق به تولید 4.1 میلیون تن محصولات پتروشیمی شد.

برپایه این گزارش، ظرفیت اسمی سالانه تولید صنعت پتروشیمی در سالجاری 72 میلیون تن و برنامه تولید سال نیز 58.9 میلیون تن پیش بینی شده است.

مقدار فروش داخلی صنعت پتروشیمی از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه 2.7 میلیون تن (به ارزش 53517.5 میلیارد ریال) بوده است، این مقدار در اردیبهشت ماه سهم 1.4 میلیون تنی (به ارزش 28190.9 میلیارد ریال) را به خود اختصاص داده است.همچنین، فروش بین مجتمعی در دو ماه ابتدای امسال 1.5 میلیون تن بوده است.

مقدار صادرات نیز در ابتدای سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه 3.4 میلیون تن (به ارزش 1673 میلیون دلار) بوده است. مقدار فروش خارجی در اردیبهشت ماه سهم 2.1 میلیون تنی (به ازش 945.2 میلیون دلار) را از آن خود کرد.

این در حالی است که صادرات محصولات متنوع پتروشیمی کشورمان در خرداد ماه سال 1395 بیش از 1 میلیون و ششصد و دوازده هزار تن به ارزش 1321.6 میلیون دلار بود.

بالاترین عملکرد تولید در اردیبهشت ماه در مقایسه با برنامه ماه به ترتیب اختصاص به سه مجتمع پتروشیمی ایلام (124.4درصد)، کربن ایران (106.6درصد) و پتروشیمی لاله (106.3 درصد) دارد.

در حال حاضر 58 طرح پتروشیمی در نقاط مختلف کشور از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سایر مناطق داخلی در دست اجرا است.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو