دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

فرصت‌های سرمايه‌گذاری در مناطق آزاد ايرانی

رئيس‌ جمهور در اوايل سال جديد به نكته‌اي كليدي درباره كاركرد مناطق آزاد اشاره كرد.

دکتر روحاني گفت ما منطقه آزادي مي‌خواهيم كه باعث رونق توليد، ايجاد اشتغال و باعث ارتباطات شود. اين سخن رئيس‌جمهور يك حلقه مفقوده دارد و آن هم مسئله جذب سرمايه‌گذاري است. هر چند امروزه مناطق آزاد ايراني با توجه به مزيت‌هاي قانوني و زيرساخت‌هاي ايجاد شده در آنها، از قابليت‌هاي مناسبي براي توليد برخوردارند، اما جذب سرمايه‌گذاري هنوز حلقه مفقوده توليد و اشتغال در مناطق آزاد است. 
سرمايه‌گذاري در اين مناطق، به كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليت‌هاي اقتصادي به منظور توليد يا خدمت است. مناطق آزاد هفت‌گانه كشور، همگي داراي ظرفيت‌ها و امكانات منحصربه‌فردي هستند. 
اين مناطق داراي امتيازات مشترك و همانند قانوني بوده و به لحاظ منطقه‌اي امكانات اختصاصي متفاوتي دارند كه اين ويژگي‌ها بايد با جذب سرمايه‌گذاري به منزلة وظيفه اصلي مديران مناطق آزاد و حتي مسئولين بالاي اقتصاد كشور پيوند بخورد. 
ميزان جذب سرمايه‌گذاري در واقع شاخص توانمندي يا ناتواني سازمان‌هاي مناطق آزاد را نشان مي‌دهد، كه به خصوص با تامين منابع مالي خارجي، مي‌تواند ماموريت‌هاي مناطق آزاد را در حوزه توليد و صادرات در راستاي بند11 اقتصاد مقاومتي محقق كند.
1ـ  در منطقه آزاد كيش: گردشگري تفريحي و ورزش‌‍‌هاي دريايي، امور بانكداري و خدمات مالي، خدمات پزشكي فرامرزي، خدمات پشتيباني فعاليت‌هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي‌، صنايع الكترونيك و خدمات اينترنت و مالتي مديا سيتي. 
2ـ  در منطقه آزاد اروند: خدمات پشتيباني صنعت نفت، صنايع پالايشگاهي، صنايع تاسيسات دريايي، صنايع پاك، تجارت و خدمات تجاري، ترانزيت در مسير كريدور جديد حمل و نقلي ايران-‌لاذقيه، صنايع سنگين (فولادسازي) و خوشه‌هاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج فارس و درياي عمان، صنايع شيلاتي و كشاورزي، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور، گردشگري تفريحي و ورزشي.
 در منطقه آزاد قشم: پارك انرژي، صنايع انرژي‌بر، خدمات پشتيباني و لجستيكي صنعت نفت، صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال-‌جنوب، صنايع حمل و نقل، خدمات تجاري، صادرات مجدد، گردشكري طبيعي، صنايع شيلاتي و توليدات مبتني بر اقتصاد دريامحور، صنايع بيوتكنولوژي و صنايع دريايي.
4ـ  در منطقه آزاد چابهار: هاب انرژي، محور ترانزيتي و صادرات مجدد به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، خوشه‌هاي صنعتي، صنايع غذايي، قطب سوم خودروسازي كشور، گردشگري طبيعي و ورزش‌هاي دريايي، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور، خدمات در حوزه ICT.
در منطقه آزاد انزلي: صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال-‌جنوب، صنعت حمل و نقل، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل و نقلي شانگهاي ـ اكتائوي قزاقستان ـ بندر كاسپين و كشورهاي‌CIS، صنايع فرآوري كشاورزي، صنايع پاك، صنايع پوشاك و صنايع با ارزش افزوده بالا، تجارت و خدمات تجاري، گردشگري سلامت و طبيعي.
6ـ  در منطقه آزاد ارس: صنايع تجاري، خدمات تجاري، صنعت حمل و نقل، صنايع كشاورزي و دامپروري، صنايع پاك، صنايع سلولوزي، صنايع با ارزش افزوده بالا، گردشگري درماني و سلامت، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه، خدمات در حوزه ICT.
در منطقه آزاد ماكو: ترانزيت و خدمات حمل و نقل، تجارت و خدمات تجاري، صنايع فرآوري كشاورزي، صنايع كاني‌هاي غيرفلزي، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت و مراكز پرورش دام، صنايع معدني، صنايع با ارزش افزوده بالا، گردشگري سلامت و طبيعي.
اين  فرصت‌ها، همگي مي‌توانند با جذب سرمايه‌گذاري خارجي با تهيه گزارش‌هاي فني اقتصادي استاندارد، زمينه‌هايي را براي توليد و اشتغال فراهم كنند و فعالان اقتصادي را در افق1404 رهنمون كند. افقي كه الگوي توسعه مناطق آزاد است.

دکتر عبدالرسول خليلي ـ  استاد علوم سياسي و كارشناس ارشد مناطق آزاد

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو