اولویت های سال 96 مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام گفت: شرکت پتروشیمی بندر امام قصد دارد، ظرفیت تولید این مجتمع را نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته تا پنج درصد افزایش دهد.

به گزارش فرینا،رضا امیری، افزود: افزایش تولید در این مجتمع از جمله اولویت های سال 96 است که امیدواریم با تامین خوراک این برنامه ریزی محقق شود.
امیری گفت: اولویت دیگر امسال ما این است که مسایل زیست محیطی و ایمنی را در سازمان نهادینه کنیم تا هیچ مشکلی ایجاد نشود.
وی با اشاره به اینکه برنامه پنج ساله استراتژی شرکت پتروشیمی بندرامام سال گذشته نهایی شده است، اظهار افزود: پروژه های توسعه ای براساس برنامه پنج ساله پیش رود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در ادامه اولویت‌های اصلی این شرکت را کمک به تامین خوراک ان. جی. ال خواند و با اشاره به جلسات برگزار شده با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گفت: امیدواریم با همکاری ایجاد شده بتوانیم این موضوع را سر و سامان دهیم.
پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلین‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.
این مجتمع دارای سه شرکت تولیدی فرآورش بندرامام، کیمیا بندرامام و بسپاران بندرامام است.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو