ابلاغ مصوبه دولت در خصوص اصلاح آیین ­نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه اصلاح ماده (۸) آیین ­نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش فرینا، هيئت وزيران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۵۹۵۴ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۸) آیین ­نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می­ گردد:

ماده ۸- استفاده از زمین صرفاً درچارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می ­رسد امکان ­پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۲ - و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.

تبصره ۱- تصویب طرح ­های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست،
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم ­گیری خواهد شد.
دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می ­باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه ­های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه ­های مذکور را اخذ نماید.

تبصره ۲- تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می ­گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می ­باشد.

تبصره ۳- دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می ­شود.

تبصره ۴- طرح­ های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می­ باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش ­های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می ­گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح­ های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس ­جمهور این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی – وزارت جهادکشاورزی – وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است .

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو