برگزاری دهمین شورای راهبردی ورزش سازمان های مناطق آزاد کشور

دهمین شورای راهبردی ورزش سازمان های مناطق آزاد کشور در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.

به گزارش فرینا، در این نشست که با حضور حجت الاسلام محمدعلی زم معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و بیژن شیری دبیر شورای راهبری ورزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور و مدیران ورزش سازمان های مناطق آزاد در تهران برگزار شد؛ جایگاه ورزش در منشور راهبری امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
هم چنین برنامه ها و نحوه برنامه ریزی ورزش مناطق آزاد در چارچوب منشور راهبری، نحوه ارزشیابی فعالیت های ورزشی مناطق آزاد مطابق وظایف محوله در منشور و رده بندی مناطق، بررسی گزارش اقدامات انجام شده برای اجرای ماده 27 قانون مناطق آزاد در ورزش، بررسی نحوه اجرای تقویم ورزشی مشترک سال 96 ، بررسی منابع درآمدی در رویدادهای ورزشی، برنامه ریزی راهبردی در ورزش مناطق آزاد با چشم انداز کوتاه و میان مدت، ورزش حرفه ای، بخش خصوصی و دهکده های المپیک در مناطق آزاد از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو