فناوری های جدید، آلودگی های زیست محیطی را كاهش می دهد

مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری های جدید در صنعت نفت، گفت: فناوری های جدید صنعت پتروشیمی، آلودگی را کاهش و بهره وری را افرایش می دهد.

به گزارش فرینا، عباس شعری مقدم در همایش «راهبردی به سوی توسعه پایدار در صنعت نفت»، افزود: استقرار مجتمع های نفتی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در سالهای گذشته، سبب آلودگی و چالش های زیست محیطی شده است.
شعری مقدم گفت: اما اکنون صنعت نفت و پتروشیمی، اولویت مهمی برای محیط زیست قایل شده است و پتروسیمی ها ملزم به اخذ مجوزهای زیست محیطی شده اند.
وی ایجاد تصفیه خانه، مدیریت پساب ها و ایجاد فضای سبز را از جمله اقدام های انجام شده در صنعت پتروشیمی عنوان کرد.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: مقایسه وضعیت آلودگی صنایع کشور با کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که استفاده از فناوری های جدید باعث کاهش آلودگی می شود.
به گفته شعری مقدم، فناوری های جدید صنعت پتروشیمی، علاوه بر کاهش آلودگی، بهره وری را در این صنعت افزایش می دهد.
وی افزود: بر این اساس، کشورهای توسعه یافته، فناوری هایی را که به پایان عمر خود می رسند، کنار می گذارند.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پس از اجرای اصل 44 و خصوصی سازی، همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش خصوصی می تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.
گفتنی است، در همایش «راهبردی به سوی توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی» کارشناسان اروپایی از جمله آلمان به روش های مدیریتی حفظ محیط زیست پرداخته می شود.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو