انجام مطالعات اتصال منطقه آزاد ماکو به شبکه ریلی کشور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: مطالعات اتصال این منطقه به خط ریلی کشور و همچنین خط آهن بین المللی انجام شده و ما در صدد اجرایی کردن این طرح هستیم.

به گزارش فرینا به نقل از ایرنا، حسین فروزان گفت: منطقه آزاد ماکو از طریق تبریز به سمت پلدشت یا بازرگان به این شبکه متصل می شود.
به گفته وی در دولت یازدهم اقدامات بسیار خوبی در حوزه زیرساختی در منطقه آزاد ماکو انجام شده که راه اندازی فرودگاه و همچنین اجرای طرح های عظیم بزرگراهی از جمله آنهاست.
وی در خصوص برخی اظهارنظر ها درمورد اتصال مرز رازی به منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: این امر باید در حوزه اقتصادی بررسی شود و منافع آن برای منطقه و مرز رازی به طور کامل و با جزئیات مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: ما به دنبال نفع بردن همه استان و حتی منطقه شمال غرب کشور از مزیت های این منطقه آزاد هستیم و تمام توان خود را برای اجرای طرح های توسعه ای به کار می گیریم.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو