تفاهم نامه جدید مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران

تفاهم نامه جدید میان صندوق ضمانت صادرات ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میان کمال سید علی و اکبر ترکان به امضاء رسید.

به گزارش فرینا، این تفاهم نامه امروز در جریان گردهمایی مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی میان اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به امضاء مجدد رسید.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صندوق ضمانت صادرات ایران پیش از این نیز در سال 93 تفاهم نامه همکاری با هم امضاء کرده بودند که امروز این تفاهم نامه با برخی رویکردها و تعاریف جدید مجددا امضاء شد.
اين تفاهم نامه در راستاي رشد و توسعه اقتصاد كشور و به منظور توسعه صادرات غيرنفتي در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد.
ايجاد زمينه هاي كاري في مابين صندوق ضمانت صادرات به صادركنندگان و فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و استفاده از ظرفيت مناطق آزاد براي اطلاع رساني خدمات صندوق، حمايت، توانمندسازي، آموزش، برگزاري همايش و نشست هاي مشترك براي صادركنندگان فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از جمله موضوعات اين تفاهم نامه است.
گردهمایی مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی امروز با حضور اکبر ترکان، مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی، محمد معزالدین معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق، جعفر آهنگران مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو