حمایت از جایگاه مدیران حقوقی در سازمان های مناطق آزاد

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از جایگاه مدیران و کارشناسان حقوقی خود حمایت بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار فرینا از منطقه آزاد ارس؛ محسن پور احمدی در نشست «شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در این منطقه گفت: کارشناسان حقوقی در سازمان های مناطق آزاد نیاز به ایجاد انگیزه دارند و این سازمان ها می توانند بر اساس قانون از کارشناسان حقوقی سازمان حمایت های بیشتری داشته باشند.
وی افزود: مدیران عامل، معاونین و اعضاء هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد توجه داشته باشند که پیش از عقد قراردادهای واگذاری، سرمایه گذاری و مباحث مالی و قانونی از مدیران حقوقی تمامی تاییدیه های مورد نیاز را اخذ کنند زیرا ممکن است سازمان ها با دعاوی حقوقی و مشکلات بسیاری مواجه شوند.
در ادامه این نشست دو روزه نحوه تامین منابع درآمدی پایدار و شیوه جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه مناطق آزاد در نظام اداری حقوقی ایران و تعریف حقوقی ارزش سهام و سرمایه سازمان، نحوه ثبت اموال و دارایی ها و نحوه تملک اراضی در اختیار در این نشست دو روزه مورد بررسی قرار می گیرد.
منطقه آزاد ارس میزبان این نشست است و مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هماهنگی برگزاری آن را بر عهده دارد.
این نشست با حضور محمدرضا توسلی معاون حقوقی و امور مجلس و علیرضا زنجانیان مشاور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، جلیل افلاکی رییس دادگستری شهرستان جلفا، سونیا اندیش عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس، اسدالله علیزاده معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس، محسن پور احمدی مدیر امور حقوقی، رسول حسین زاده مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد ارس، محمدرضا محمد یوسفی مدیر امور مجلس و کارشناسان مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو