ایجاد امنیت شغلی برای مدیران حقوقی مناطق آزاد

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برگزاری دوره های آموزش قراردادهای بین المللی به میزبانی منطقه آزاد انزلی در پاییز امسال برگزار می شود.

به گزارش فرینا، محسن پور احمدی در روز دوم (چهارشنبه) نشست «شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» با تقدیر از میزبانی از سازمان منطقه آزاد ارس برای میزبانی این نشست گفت: به دنبال راهکار ایجاد امنیت شغلی برای مدیران و نمایندگان حقوقی در مناطق آزاد کشور هستیم.
پوراحمدی دیروز در روز اول این نشست نیز گفته بود: کارشناسان حقوقی در سازمان های مناطق آزاد نیاز به ایجاد انگیزه دارند و این سازمان ها می توانند بر اساس قانون از کارشناسان حقوقی سازمان حمایت های بیشتری داشته باشند.
وی افزود: مدیران عامل، معاونین و اعضاء هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد توجه داشته باشند که پیش از عقد قراردادهای واگذاری، سرمایه گذاری و مباحث مالی و قانونی از مدیران حقوقی تمامی تاییدیه های مورد نیاز را اخذ کنند زیرا ممکن است سازمان ها با دعاوی حقوقی و مشکلات بسیاری مواجه شوند.
روز دوم نشست «شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
نحوه تامین منابع درآمدی پایدار و شیوه جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه مناطق آزاد در نظام اداری حقوقی ایران و تعریف حقوقی ارزش سهام و سرمایه سازمان، نحوه ثبت اموال و دارایی ها و نحوه تملک اراضی در اختیار در این نشست دو روزه مورد بررسی قرار گرفت.
هم چنین اسدالله علیزاده معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس در خصوص چگونگی ایجاد منطقه آزاد ماکو به عنوان مدیرعامل اسبق این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.
اسدالله علیزاده هم چنین از چاپ کتاب خود درباره پیشینه شکل گیری منطقه آزاد ماکو در اواخر دهه 80 خبر داد و گفت در حال تدوین نهایی این کتاب است.
برگزاری کارگاه بررسی تطبیقی حقوقی مناطق آزاد توسط آقای ابراهیم گل استادیار دانشگاه تهران از دیگر برنامه های این نشست بود.
منطقه آزاد ارس میزبان این نشست بود و مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هماهنگی برگزاری آن را بر عهده داشت.
در نشست روز دوم علیرضا زنجانیان مشاور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، اسدالله علیزاده معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس، محسن پور احمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رسول حسین زاده مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد ارس و کارشناسان مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مدیران و نمایندگان حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور حضور داشتند.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو