افزایش صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان تیرماه سالجاری

مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان تیرماه امسال به بیش از 7 میلیون تن به ارزش بیش از 3 میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون دلار رسید.

به گزارش فرینا، صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان تا پایان تیرماه امسال نشان می دهد که صادرات روندی مطلوب را نشان می دهد به طوری که از ابتدای سال 96 تا پایان چهارمین ماه سال جاری بیش از 7 میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزارتن انواع محصولات پلیمری و شیمیایی روانه بازارهای بین المللی شده است.
بر پایه این گزارش، میزان صادرات و ارزش آن سال گذشته ودرهمین بازه زمانی 6 میلیون هشتصد و چهل و هفت هزار تن به ارزش 3.028 میلیون دلار بوده است.
ارزش صادرات انواع محصولات پتروشیمی تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان تیر‌ماه به بیش از 1 میلیارد و هشتصد و شصت میلیون دلاررسید، روند تولید محصولات پتروشیمی در این منطقه، منطقه ماهشهر و نیز دیگر مناطق با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده مسیری مطلوب را تجربه می‌کند و شرکت‌ها با توجه به میزان خوراک دریافتی و نیز برنامه‌های تعمیراتی اقدام به تولید با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات می‌کنند.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان تیرماه، مجتمع پتروشیمی نوری با صادرات بیش از 405 میلیون دلار از نظر ارزش پیشتاز شرکت‌های تولیدی منطقه عسلویه بوده است، پتروشیمی پارس با بیش از 310 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفت و پتروشیمی زاگرس نیز با صادرات بیش از 299 میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزاردلار و صادرات، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
مجتمع پتروشیمی جم نیز تا پایان تیر‌ماه، 216 میلیون و ششصد و سی و نه هزاردلار صادرات محصولات مختلف را تجربه کرد.
بر اساس این گزارش، درمجموع بیش از 3 میلیون و هشتصد و سی و پنج هزارتن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از 1 میلیارد و هشتصد و شصت میلیون دلار از سوی پتروشیمی‌های واقع درمنطقه ویژه اقتصادی پارس تا پایان تیر‌ماه به خارج از کشور صادر شده است.
مجتمع‌های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز تا پایان تیرماه 1 میلیون هشتصد و سی و هفت هزار تن محصول را به ارزش 830 میلیون و چهارصد و شصد و شش هزار دلار به کشورهای مختلف صادر کردند.
گفتنی است که پتروشیمی بندرامام با316 میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزاردلاررتبه نخست صادرات درمیان پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی را تا پایان تیرماه به دست آورد.
بر اساس این گزارش، پتروشیمی‌های سایر مناطق کشور تا پایان تیر‌ماه 1 میلیون و پانصد و پانرده هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را به ارزش بیش از 805 هزاردلار روانه بازارهای خارجی کردند.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو