ایجاد یك كریدور جدید صادراتی در منطقه ویژه پتروشیمی

بستر افزایش صادرات تولیدات شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فراهم می‌شود.

به گزارش فرینا، با بازدید مدیرکل گمرک بندرامام خمینی (ره) و مدیران این سازمان از کریدور پیشنهادی سازمان، شمارش معکوس برای ایجاد این کریدور جدید آغاز شد.

مدیران ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به همراه مدیرکل گمرک بندرامام خمینی (ره)  طی بازدید 25 مرداد 96 از محل پیشنهادی کریدور جدید، مسائل و راهکارهای ایجاد این دروازه ی گمرکی را در محل، مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

با برقراری این دروازه، جاده دسترسی جداگانه ای برای شرکتهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فراهم خواهد شد و ضمن صرفه جویی در هزینه های مربوطه، میتوانند حجم بیشتری از تولیدات خود را صادر کنند.

از زمان اجرا و بهره برداری از این دروازه، شرکتهای تولیدی منطقه از یک جاده جدید دسترسی برای صادرات خود بهره مند می‌شوند که ضمن صرفه جویی در هزینه های مربوطه می‌تواند با تخصیص حجم بیشتری از تولیدات به صادرات، نرخ صادرات را افزایش دهند.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو