اعلام عملكرد تولید ۵۷ مجتمع پتروشیمی كشور

تولید مجتمع‌های پتروشیمی کشور از ابتدای امسال تا پایان تیرماه در مجموع به بیش از ۱۸ میلیون و ۱۹۶ هزار تن رسید.

به گزارش فرینا، ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان امسال حدود ۷۲ میلیون تن است که از این میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۶ میلیون و ۵۵۷ هزار تن بوده است؛ ظرفیت اسمی سالانه مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه ۲۵,۶ میلیون تن و برنامه تولید امسال آن‌ها نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.

تولید واقعی ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نیز در چهار ماه نخست امسال در حدود هفت میلیون و ۹۰۲ هزار تن بوده است؛ ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی این منطقه ۳۲,۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن‌ها نیز در حدود ۲۶.۵ میلیون تن برآورد شده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع‌های پتروشیمی دیگر مناطق کشور (به جز مجتمع های عسلویه و ماهشهر) ۱۳,۷ میلیون تن و برنامه تولید امسال آن نیز ۱۱.۴ میلیون تن برآورد شده است. تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در چهار ماه نخست سال ۹۶ در حدود سه میلیون و ۷۳۶ هزار تن بوده است.

مجموع کل تولید محصولات پتروشیمی کشور در تیرماه امسال حدود ۴,۷ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان تیرماه بیش از ۱۸ میلیون تن بوده است.

میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی تا پایان تیرماه ۵۷۴۹,۴۵ هزار تن (به ارزش ۱۱۱۲۱۶.۲۶ میلیارد ریال) و میزان صادرات نیز ۷۱۸۸.۸۶ هزار تن (به ارزش ۳۴۹۶.۲۶ میلیون دلار) بوده است.

بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از ۳۱۳ هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش با بیش از ۹۱ میلیون دلار را در میان مجتمع‌های پتروشیمی کشور به خود اختصاص دادند.

همچنین در تیرماه امسال پتروشیمی بندر امام با ۲۰۰,۷۳ هزار تن عرضه داخلی در صدر تامین کنندگان نیاز مصرف کنندگان داخلی قرار گرفت و پتروشیمی جم نیز از نظر ارزش با ۲.۹۱۷ میلیارد ریال رتبه نخست را در میان مجتمع های پتروشیمی به دست آورد.

بر اساس این گزارش، بالاترین عملکرد تولید در تیر ماه امسال را مجتمع‌های پتروشیمی بیستون، مهر، تخت جمشید، پلی پروپیلن جم، ارومیه، خراسان،کربن ایران، فرساشیمی، تبریز، بوعلی سینا و لاله به خود اختصاص دادند.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو